Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/autosluzbabudina.cz/autosluzbabudina.cz/index.php on line 48
Katalyzátory - AUTOSLUŽBA BUDINA
Dnes je

Katalyzátory

							
		Výrobce katalyzátorů polská firma JMJ
BUDINA 				
	
   Popis funkce katalyzátoru:						
	
 Katalyzátor efektivně redukuje pomocí chemického procesu
 (katalýzy) množství kysličníku uhličitéhop a uhlovodíků						
 ve výfukových plynech, tím chrání životní prostředí.
 Pracovat začíná při teplotě 300 - 350°C. Je zásadní částí
 moderního systému kontroly emisí. Všechny novější typy
 vozů jsou katalyzátorem vybaveny. Kromě toho jsou moderní
 dieselové vozy vybaveny filtrem pevných částic, který je
 umístěn u katalyzátoru a významně redukuje ´kouření´
 dieselových vozů. Pokud má Vaše vozidlo poškozený a ne zcela 
 funkční katalyzátor, můžete mít problém se splněním emisí
 a sníženým výkonem motoru.						
							
 Universální katalyzátory - mají stejné složení jako katalyzátory
 originální. Nemají přívodní a výstupní potrubí a proto se přivařují
 CO2 do stávající výfukové soustavy

BUDINA 						
							
 Keramické katalyzátory - KER jsou o něco málo levnější než katal. 
 kovové. Nehodí se pro alternativní pohon LPG a CNG. Výfukové plyny 
 při použití LPG/CNG mají vyšší teplotu a na rozdíl od bezolovnatého
 benzínu jsou plyny "suché". Díky tomu hrozí, že se keramická hmota 
 vyšší teplotou roztaví. Další nevýhodou je , že se při kontaktu 
 s cizím předmětem nebo při nárazu se keramika uvolnění a chrastí,
 klepe.		

BUDINA 				
							
 Kovové katalyzátory - KOV jsou o něco dražší než 
 keramické, ale plně se hodí pro použití alterna-
 tivního pohonu LPG/CNG. Jsou vyráběny s vyšší 
 vrstvou titanu, aby odolaly vyšším teplotám výfuk.
 plynů. Kovová vložka je smotaný pás vlnitého plechu
 v kuse. Aby nedocházelo k uvolnění vložky, je na 
 dvou místech propíchnuta ocelovým trnem, který 
 je spojen s obalem katalyzátoru. Díky tomu není
 absolutně možné, aby se tato vložka uvolnila při nárazu.						
							
 Funkce lambdasondy						
  
 Lambdasonda pomáhá regulovat podíl vzduchu v palivové smesi tak, 
 aby bylo dosaženo optimálního spalování. Je instalována před 
 katalyzátorem a průběžně měří podíl vzduch ve výfukových plynech 
 a přenáší tuto informaci do kontrolní jednotky v motoru. Signalizuje,
 je-li palivo příliš obohaceno vzduchem a nebo , je-li ho v palivu
 příliš mnoho. To přispívá k delší životnosti katalyzátoru a snížení 
 emisí. V současnosti je lamdasondou vybavena většina vozů.						

 Od roku 2000 je v některých typech vozů instalována druhá lamdasonda 
 za katalyzátorem, která kontroluje jeho funkci.						


  KATALOG KATALYZÁTORŮ (pdf formát)   
 
  KATALOG KATALYZÁTORŮ (html formát) 

   
Pocet pristupu na stranky